Minusta/About me

Tervetuloa sivuilleni! Olen Marja Hannele Matikainen, 46-vuotias kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ammattilainen ja sanataiteilija. Psyykkinen oireilu ja mielen romahdus ovat olleet minulle osa matkaa kohti todellisempaa itseä ja sitä kautta on syntynyt kyky nähdä elämää syvemmin ja laajemmin.

Welcome to my page! I am Marja Hannele Matikainen, 46 years old well-being coach and wordartist. My personal experience about mental breakdown and recovering from it gave me the kind of wisdom I could have never learned from school or books. The experience taught me about the importance of true compassion and listening. Through the breakdown, I was able to find my true self. Also, the experience strengthened me and helped me to see the world from a larger and deeper perspective.

Toimin hyvinvointiin pahoinvointi kohtaamalla valmentajana. Omaan paljon kokemuksellista tietoa erilaisista psyykkisistä oireiluista. Ammatiltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja, sekä olen trauma kouluttautunut. Olen myös energiahoitoja ja omaan selvätuntoisuuden lahjan. Toimin liikunta-alalla uimaohjaajana, sekä joogaohjaana.

Katson mielenterveysoireita terveyden näkökulmasta. Oireet ovat mielen ja kehon keino prosessoida niiden alla olevaa todellista syytä. Oireet ovat aina seurausta jostakin. Yleensä alla on “jokin” koettu trauma. Trauma on hyvin laaja ja monimutkainen käsite. Omaa trauma kokemusta vahvistaa lähimmäisten traumat, sekä sukupolvien traumat. Mielenterveysoireilu ei ole koskaan pelkästään yksilön ongelma. Se kuuluu aina koko yhteisölle tai perheelle. Oireilevaa tulisi katsoa siis oppikirjan tavoin “jotta mikä ympärillä mättää”.

From the profession, I am a nurse, mental health advocate, energy healer, physical personal trainer, swimming teacher, and yoga teacher. As a highly sensitive person, I sense and feel strongly and deeply. These days sensitivity is my work tool. Also, I have lots of personal experience with many mental health symptoms. Nowadays I use all the experience as knowledge to help others. I use a trauma-sensitive approach to looking at symptoms. The symptoms are always consequences of “something sick”. Therefore I see symptoms from a healthy perspective. To reduce the symptoms we must first understand and face the real cause of the symptoms. There are other factors such as other people’s (family members, spouse, relatives) unresolved trauma and emotional burdens that have a huge impact on one’s individual wellbeing. Children are vulnerable taking their parents’ unresolved issues on their shoulders. Therefore children often react to their parent’s problems. When a child has mental health problems in the family, it is very important that parents get professional help as well. 

Kirjoitan blogikirjoituksia ja oivalluksia mielenterveydestä, joita voi lukea muun muassa facebookissa: “oivalluksia ja tietoisuutta mielenterveydestä” https://www.facebook.com/MarjaHannele8 .

Erityisherkkyyden johdosta olen aina oireillut vahvasti siihen mitä ympärilläni on. Imen itseeni informaatiota ja tunteita muista ihmisistä ja ympäristöstä, joka tekee elämästäni toisinaan hyvin raskaan, mutta toisaalta erittäin merkityksellisen. “Elämä on kuin kirja jota tuntea ja lukea“. Traumanäkökulma yhdessä erityisherkkyyden kanssa on tuonut todella paljon ymmärrystä katsoa ihmisen oireilun taakse.

As a highly sensitive person I have always reacted strongly to my surroundings. It is difficult to separate high sensitivity from mental health symptoms. They look very similar. I suck feelings from others and information from places. Therefore my life is often extremely hard, but also very meaningful. “Life is like a book about what to read and feel”. Trauma perspective together with the high-sensitivity approach has helped me to understand symptoms in a different light.

%d bloggers like this: